Skład Komisji

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Brzeźnicy

 

Skład Komisji

 

Przewodnicząca Komisji:  Maria Leśniak

Członkowie Komisji:           Agnieszka Błach

                                               Alina Rawska

                                               Wiesław Gramatyka